Da bi se pridružili partnerskemu programu Nutrikan+, se je potrebno strinjati s Splošnimi pogoji in pravili uporabe programa Nutrikan+  (v nadaljevanju: Pogoji in pravila) družbe Nutrikan d.o.o. (v nadaljevanju Nutrikan). Vsaka fizična ali pravna oseba, ki se registrira v Nutrikan+ s tem potrjuje, da se strinja s Pogoji in pravili in jih sprejema.

1. Kdo se nam lahko pridruži

Partnerskemu programu Nutrikan+ se lahko pridružijo pravne osebe, tako družbe, kot samostojni

podjetniki, društva in zavodi ter polnoletne fizične osebe, ki bodo pri registraciji navedli pravilne podatke.

Z registracijo v program Nutrikan+ fizična ali pravna oseba postane partner v tem programu z vsemi pravicami in obveznostmi, ki so navedene v teh Pogojih in pravilih. Partner  lahko po izvršenem prvem nakupu in registraciji v Nutrikan+ uveljavlja popust pri nadaljnjih nakupih za lastne potrebe, polega tega pa je za vsak nakup pridobljene stranke nagrajen z dobroimetjem, ki ga lahko izkoristi kot dodatni popust pri nakupih za lastne potrebe ali pa v skladu z zakonodajo prejme  izplačilo na svoj račun.

2. Kaj je potrebno narediti za registracijo v program Nutrikan+
 1. Fizična oseba pred registracijo izvrši prvi nakup v vrednosti najmanj 50 €.
 2. Registrira se lahko vsaka polnoletna oseba in v programu Nutrikan+ sodeluje kot fizična oseba.
 3. Fizična ali pravna oseba se na naši spletni strani registrira z e-mail naslovom, na katerega prejme unikatno kodo.
 4. V primeru, da se registrira kot partner pravna oseba, registracijo v Nutrikan+ lahko izvede samo pooblaščenec pravne osebe.
 5. Partner potrjuje, da je ob prijavi vnesel pravilen in veljaven e-poštni naslov in vse druge morebitne zahtevane podatke.
3. Ugodnosti za partnerja v  Nutrikan +
 1. Partner lahko s svojo kodo 6 mesecev po registraciji kupuje v spletni trgovini Nutrikan vse izdelke Farm Food z 10% popustom.
 2. V kolikor želi izdelke Farm Food priporočiti svojim sorodnikom, prijateljem, znancem, poslovnim partnerjem, lahko na spletni strani naroči vzorce hladno stiskanih peletov. Partner v kompletu prejme tudi zgibanke za vse skupine izdelkov Farm Food, opremljenih s svojo kodo.
 3. Vzorce z zgibankami opremljenimi s kodo, partner prejme brezplačno ob prvem nakupu v Nutrikanovi spletni trgovini, če se po prvem nakupu registrira v program Nutrikan+.
 4. Partner lahko brez obveznosti nadaljnjih nakupov naših izdelkov pridobiva nove kupce in mu ravno tako pripada določen % od nakupov njegovih kupcev. V tem primeru lahko naroči vzorce in zgibanke s svojo kodo proti plačilu poštnine.
 5. V kolikor se partner odloči za pridobivanje novih kupcev z vzpostavitvijo povezave na našo spletno stran preko svoje spletne strani ali na družbenih omrežjih, lahko izbira med številnimi oglasnimi pasicami, opremljenimi s svojo kodo.
 6. Vsako stranko, ki ob prvem nakupu vnese partnerjevo kodo, bo sistem uvrstil med partnerjeve kupce.
 7. Vsaka novo pridobljena stranka bo lahko tri mesece kupovala izdelke Farm Food z 12% popustom.
 8. Od vseh kupcev v naši spletni trgovini – brez časovne omejitve, pripada  partnerju 15% od vrednosti nakupov hladno stiskanih peletov Farm Food HE in 10% od vrednosti nakupov vseh ostalih izdelkov blagovne znamke Farm Food.
4. Vloga partnerja v programu Nutrikan +

Partner ima možnost pridobivanja novih kupcev s posredovanjem svoje kode, ki jo je pridobil ob registraciji v program Nutrikan+. Pri tem mu bodo v pomoč vzorci in zgibanke. Lahko pa bo na svoji spletni strani in družbenih omrežjih vzpostavil povezavo s spletno stranjo Nutrikan in pri tem uporabljal slike, tekste, oglasne pasice ali znake Nutrikana.

Pri tem se partner obvezuje, da:

 1. njegova spletna stran in profili na socialnih omrežij niso nezakoniti, na njih ne objavlja sovražnih, rasističnih ali ostalih vsebin, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Nutrikan;
 2. ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalcev o svoji povezavi s trgovino Nutrikan in se izdajal za uradnega zastopnika;
 3. ne bo navajal neresničnih in nepreverjenih trditev o izdelkih, ki jih prodaja spletna trgovina Nutrikan;
 4. da s promocijskimi materiali in celotno vsebino na spletni strani ne bo kršil avtorskih ali licenčnih pravic;
 5. da bo vse objave in promocijske materiale objavljal v skladu s temi Pogoji in pravili;
 6. da bo vse morebitne lastne oglasne predloge in druge pripomočke pri promociji spletne strani www.nutrikan.si ali www.zdravapasjahrana.si posredoval pred objavo v predogled Nutrikanu;
 7. ne bo uporabljal domen, ki vsebujejo blagovne znamke ali imena izdelkov iz programa Nutrikan brez pisnega dovoljenja lastnika blagovne znamke ali izdelka;
 8. ne bo promoviral izdelkov preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih ni dobil dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil;
 9. ne bo zakupil ključnih besed v oglaševalskem sistemu Google AdWords, ki vsebujejo imena blagovnih znamk podjetja Nutrikan, vključno z imeni izdelkov.

V primeru kršenja katerekoli od navedenih točk iz tega poglavja, si Nutrikan pridržuje pravico do deaktiviranja partnerjeve kode in prepovedi objavljanja partnerske povezave

5. Vloga Nutrikana v programu Nutrikan+

Program Nutrikan+ omogoča vsem, ki se registrirajo in postanejo partnerji v tem programu, da kupujejo izdelke Farm Food s popusti, obenem pa nudi partnerjem tudi možnost, da s pridobivanjem novih kupcev pridejo do dodatnih popustov pri lastnih nakupih ali do izplačila udeležbe od nakupov svojih strank.

Nutrikan se za podporo partnerju obvezuje, da:

 1. pripravi vzorce in promocijske letake s partnerjevo kodo, ki pomagajo partnerju pri pridobivanju  novih kupcev;
 2. pripravi slike, oglasne pasice, tekste ali znake Nutrikana s kodo partnerja za vzpostavitev povezave  s spletno stranjo Nutrikan;
 3. od vsakega nakupa stranke, ki uporabi partnerjevo kodo, partnerju prizna 15% od vrednosti nakupov izdelkov Farm Food HE in 10% od vrednosti nakupov vseh ostalih izdelkov iz programa Farm Food. Osnova za obračun predstavljajo cene s popusti brez DDV.
 4. omogoči partnerju dnevni vpogled v stanje dobroimetja ustvarjenega od vrednosti nakupov svojih strank iz prejšnjega odstavka;
 5. uspešnim partnerjem ponudi možnost individualnega dogovora o še tesnejšem sodelovanju in pomoči pri prodaji;
 6. po potrebi in v dogovoru s partnerjem pripravi predstavitve in predavanja za skupine, ki jih bo organiziral partner. Vse tako pridobljene kupce bo Nutrikan smatral kot partnerjeve.

Nutrikan si pridržuje pravice do odobritve določenih popustov posameznim partnerjevim kupcem v primeru, da bodo izvršili nakupe večjih vrednosti. V takem primeru predstavljajo osnovo za obračun dobroimetja cene s popusti brez DDV.

Nutrikan si pridržuje pravico do sprememb promocijskih materialov.

Nutrikan si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja ter se obvezuje o tem takoj obvestiti partnerja po e-pošti.

6. Obračun dobroimetja
 1. Partner lahko dobroimetje na svojem računu koristi kot popust pri nakupu za lastne potrebe v spletni trgovini Nutrikan. Vendar pa lahko koristi dobroimetje pri vsakem nakupu do največ 30% od vrednosti nakupa. Neizkoriščeni del na dobroimetju se prenese na naslednje nakupe za lastne potrebe.
 2. V primeru, da znesek koriščenja popustov po dobroimetju preseže po zakonu dovoljen znesek za brezplačna darila, bo Nutrikan obračunal in odvedel 25% akontacijo dohodnine od davčne osnove. Partner s tem ne bo prikrajšan za pripadajoče popuste iz naslova koriščenja dobroimetja.
 3. V kolikor partner ne bo koristil dobroimetje kot popust pri nakupu za lastne potrebe, se Nutrikan obvezuje partnerju- fizični osebi  mesečno izplačevati udeležbo od nakupov z njegovo kodo v skladu točko 5.3. V tej točki določeni % predstavljajo skupni strošek za Nutrikan, od katerega obračuna in plača vse z zakonom predpisane davke in prispevke za določeno vrsto pogodbenega odnosa, ki ga bosta sklenila Nutrikan in partner ter po odbitku vseh dajatev partnerju nakaže neto znesek na njegov račun.
 4. V kolikor znesek po mesečnem obračunu ne bo dosegel vrednosti 30€, se celoten znesek
 5. prenese v obračun za naslednji mesec.
 6. Nutrikan in partner skleneta ustrezno pogodbo, odvisno od statusa partnerja (nezaposlen, zaposlen, študent, upokojenec) po kateri je udeležba od nakupov opredeljena kot skupni strošek izplačevalca, od katerega se bodo prispevki in davki nakazali državi, neto znesek pa fizični osebi s katero je sklenjena pogodba. V primeru nakazila preko študentskega servisa predstavlja zaslužena udeležba od nakupov znesek za plačilo brez DDV na računu študentskega servisa.
 7. Nutrikan se obvezuje partnerju – pravni osebi mesečno izplačevati udeležbo od ustvarjene prodaje z njegovo kodo v skladu s točko 5.3. teh Splošnih pogojev.
 8. Na osnovi evidence Nutrikan  pripravi mesečni obračun pripadajoče udeležbe partnerja do 5. v mesecu za pretekli mesec  in ga pošlje partnerju v potrditev. Po potrditvi obračuna, partner izstavi račun, ki ga je Nutrikan dolžan poravnati v 15. dneh od prejema.
7. Prekinitev sodelovanja
 1. Nutrikan si pridržuje pravico, da se lahko kadarkoli odloči za ukinitev programa Nutrikan+.
 2. Nutrikan si pridržuje pravico, da lahko brez obrazložitve zavrne sodelovanje s posameznim partnerjem v programu Nutrikan+.
 3. V primeru, da partner krši Pogoje in pravila, lahko Nutrikan nemudoma prekine sodelovanje s partnerjem v programu Nutrikan +. Prav tako si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja, če mu sodelovanje s partnerjem v določenem trenutku škodi.
 4. Nutrikan si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji zavrne sodelovanje s pravno ali fizično osebo v  primeru, da se več kot enkrat registrira z različnimi elektronskimi naslovi.
 5. Partner lahko sodelovanje z Nutrikanom prekine tudi sam z obvestilom partnerja preko
 6. elektronske pošte info@nutrikan.si.
 7. V primeru prekinitve sodelovanja, bo Nutrikan poravnal svoje obveznosti do partnerja najkasneje v tridesetih (30) dneh po prekinitvi sodelovanja.
 8. Nutrikan v nobenem primeru ni dolžan poravnati zneskov, ki so v času prekinitve sodelovanja nižji od 30 €, prav tako ni dolžan izplačati udeležbe od nakupov partnerju, če ugotovi, da je kršil Pogoje in pravila.
8. Splošno
 1. Obe stranki v programu Nutrikan+ se strinjata, da Nutrikan ne odgovarja za morebitne propadle naložbe ali projekte partnerja, ki bi jih izvedel v okviru sodelovanja v programu Nutrikan+.
 2. Nutrikan ne zagotavlja, da bo partner karkoli zaslužil ob sodelovanju v programu  Nutrikan+.
 3. Nutrikan si pridržuje pravico do sprememb ali posodobitev teh pogojev ter se obvezuje, da bo o sem pravočasno obvestil partnerja.

Stranki v partnerskem programu Nutrikan + se strinjata, da bosta vse morebitne spore reševali po mirni poti in sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.