Da bi se pridružili partnerskemu programu Nutrikan +, se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa družbe Nutrikan d.o.o. (v nadaljevanju Nutrikan). Vsak partner, ki se registrira v Nutrikan + s tem potrjuje, da se strinja s pogoji in jih sprejema.

1. Koga vabimo, da se nam pridruži?

Partnerskemu programu Nutrikan + se lahko pridružijo vse pravne osebe, tako družbe, kot samostojni podjetniki in polnoletne fizične osebe, ki bodo pri registraciji navedli pravilne podatke. Kadar Nutrikan ugotovi, da je pravna ali fizična oseba navedla nepopolne ali napačne podatke, si pridržuje pravico do neizplačila zaslužka in blokade partnerskega računa. Prav tako si Nutrikan pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji zavrne sodelovanje s pravno ali fizično osebo v primeru, da odpre več kot en uporabniški račun,  ali pa v primeru, ko ga  prenese na 3. osebo.

2. Povezave / grafike na spletni strani partnerja, v e-poštnih sporočilih ali drugih sporočilih

Ko se partner prijavi v Nutrikan +, mu Nutrikan dodeli kodo partnerja. Na svoji spletni strani, v e-poštnih sporočilih ali v drugih sporočilih bo partner tako lahko vzpostavil povezavo, objavil oglasno pasico/banner, tekst ali znak, ki jih bo Nutrikan ponudil s kodo za partnerja. Nutrikan partnerju ponudi tudi tekstualne rešitve, ki jih bo lahko uporabljali pri povezovanju z Nutrikanom. Nutrikan si pridržuje pravico do oblikovnih sprememb brez predhodnega obvestila partnerja, dimenzije pa se ne bodo spremenile  brez ustreznega predhodnega obvestila.

3. Partner v Nutrikan + se zavezuje, da:
 1. je dopolnil 18 let, v primeru, da sodeluje v partnerskem programu Nutrikan + kot fizična oseba;
 2. je odgovorna oseba z vsemi pooblastili, v kolikor nastopa v partnerskem programu Nutrikan + kot pravna oseba;
 3. bo ob prijavi vnesel pravilen in veljaven e-poštni naslov in vse druge zahtevane podatke za dokončanje postopka prijave;
 4. bo prevzel odgovornost za vzdrževanje varnosti svojega računa in gesla. Nutrikan ni odgovoren za morebitno izgubo ali škodo zaradi neupoštevanja te obveznosti;
 5. s promocijskimi materiali in celotno vsebino na spletni strani ne bo kršil avtorskih ali licenčnih pravic;
 6. bo poskrbel za pravilno delovanje partnerske povezave. Nutrikan ni dolžan preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerja o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav;
 7. bo njegova spletna stran delovala v skladu z zakonodajo in pravilniki Republike Slovenije;
 8. bo po potrebi dopolnil ali prilagodil vsebino strani v primeru spremembe pravilnika uporabe programa trgovine nutrikan.si. Nutrikan se zavezuje, da bo o vseh spremembah partnerja predhodno obvestil po elektronski pošti;
 9. bo vse objave in promocijske materiale objavljal v skladu s pravilnikom partnerskega programa Nutrikan +. V kolikor bo Nutrikan zaznal morebitne kršitve, bo o tem obvestil partnerja in zahteval odpravo kršitev. V primeru večkratne kršitve, ima Nutrikan pravico blokirati račun partnerja;
 10. bo objavljal partnersko povezavo le na strani v njegovi lasti in za katero ima dovoljenje za upravljanje;
 11. bo posredoval vse morebitne lastne oglasne predloge in druge pripomočke pri promociji spletne strani nutrikan.si v predogled Nutrikanu.

4. Partner v Nutrikan + se zavezuje, da ne bo:

 1. objavljal povezave z Nutrikanom in promocijskega materiala povezanega s prodajnim programom Nutrikan na straneh z nezakonito, sovražno, rasistično ali ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Nutrikan, zato si Nutrikan  v takem primeru pridržuje pravico, da po lastni presoji prepove objavljanje partnerske povezave;
 2. v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s trgovino Nutrikan in se izdajal za uradnega zastopnika;
 3. navajal neresničnih in nepreverjenih trditev o izdelkih, ki jih prodaja spletna trgovina Nutrikan;
 4. uporabljal domen, ki vsebujejo blagovne znamke ali imena izdelkov iz programa Nutrikan brez pisnega dovoljenja lastnika blagovne znamke ali izdelka;
 5. promoviral izdelke preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih ni dobil dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeru spam-anja preko elektronske pošte, ima Nutrikan pravico nemudoma blokirati račun;
 6. zakupil ključnih besed v oglaševalskem sistemu Google AdWords, ki vsebujejo imena blagovnih znamk podjetja Nutrikan, vključno z imeni izdelkov.
5. Obveznosti Nutrikana
 1. Nutrikan se obvezuje za vsak nakup stranke, ki ga izvrši preko partnerske povezave Nutrikan +, partnerju priznati 20% od vrednosti nakupa. Osnova za obračun provizije je plačana realizacija po doseženih cenah nakupa brez ddv.
 2. Od vsakega nadaljnjega nakupa, ki ga bo tako pridobljena stranka izvršila neposredno v spletni trgovini nutrikan.si, bo Nutrikan partnerju priznal:
  –   za prvih 12 mesecev 15% od vrednosti nakupov vsakega kupca, ki bo prvi nakup opravil preko partnerske povezave;
  –   za drugih 12 mesecev pa 10% od vrednosti nakupov vsakega kupca, ki je prvi nakup opravil preko partnerske povezave. Osnova za obračun provizije iz točke 2. je plačana realizacija po doseženih cenah nakupa brez ddv.
  Nutrikan si pridržuje pravice do odobritve določenih popustov posameznim kupcem, ki bodo izvršili nakupe za večje vrednosti, za katere Nutrikan običajno odobrava popuste in v takem primeru bodo te cene s popusti brez ddv predstavljale osnovo za obračun provizije.
 3. Nutrikan bo v času trajanja partnerske povezave partnerju omogočil nakupe za lastne potrebe  po cenah s 15%  do 100% popusta. Prvi popust se obračuna takoj, ko bo izvršenih prvih 5 nakupov v vrednosti najmanj 30 € z vaše povezave v naši spletni trgovini v tekočem mesecu. Partner si lahko zagotovi še večji popust pri nakupu za lastne potrebe, in sicer:
  – ko bo Nutrikan tekočem mesecu zabeležil 10 nakupov v vrednosti najmanj 30€, ki jih bodo ustvarili od partnerja preusmerjeni kupci, partnerju pripada 30% popust za lastne potrebe v naslednjem mesecu;
  – ko bo Nutrikan v tekočem mesecu zabeležil 20 nakupov v vrednosti najmanj 30€, ki jih bodo ustvarili od partnerja preusmerjeni kupci, partnerju pripada 50% popust za lastne potrebe v naslednjem mesecu;
  – ko bo Nutrikan v tekočem mesecu zabeležili 30 nakupov v vrednosti najmanj 30€, ki jih bodo ustvarili od partnerja preusmerjeni kupci, partnerju pripada 75% popust za lastne potrebe v naslednjem mesecu;
  – ko bo Nutrikan v tekočem mesecu zabeležili 40 nakupov v vrednosti najmanj 30€, ki jih bodo ustvarili od partnerja preusmerjeni kupci, partnerju pripada 100% popust za lastne potrebe v naslednjem mesecu.V primeru, da bo številu nakupov mesečno več kot 40 in s tem možnost za 100% popust pri nakupu za lastne potrebe partnerja presežena, se bosta Nutrikan in partner dogovorila za dodatne vrednostne bone ali izplačilo v denarju partnerju. V ta namen bo Nutrikan partnerju dodelil posebno kodo z ustreznim popustom, ki jo bo partner ob vsakem nakupu uporabil z vnosom v KUPON v spletni trgovini www.nutrikan.si.
 4. Nutrikan ima pripravljene oglasne pasice/bannerje standardnih velikosti, ki jih partner lahko izbere za delitev povezave na svoji spletni strani na Nutrikanovo spletno stran, kot tudi članke in promocijska besedila za partnersko povezavo.
 5. Nutrikan bo omogočil veljavnost piškotkov 180 dni, kar pomeni, da bo Nutrikan vsak nakup kupca, ki bo na spletno stran Nutrikana prišel preko partnerske povezave in izvršil nakup v 180. dneh, smatral kot realizacijo partnerja.
 6. Nutrikan bo v skladu z dogovorom partnerju dal po potrebi na razpolago vzorce izdelkov, reklamno gradivo za uspešno podporo prodaji ter z vsem razpoložljivim znanjem sodeloval pri uvajanju in promoviranju svojih izdelkov na slovenskem trgu.
 7. V kolikor bo partner aktiven pri promociji izdelkov Nutrikana, bo Nutrikan v dogovoru s partnerjem pripravil tudi predstavitve in predavanja za skupine, ki jih bo organiziral partner. Vse tako pridobljene potencialne kupce, bo Nutrikan smatral kot partnerjeve kupce, zato partnerju pripada v teh pogojih dogovorjena provizija od prodaje.
6. Obračun in izplačilo provizije
 1. Nutrikan se obvezuje partnerju mesečno izplačevati provizije, ki bodo realizirane v skladu s točkama 5.1. in 5.2.
 2. Nutrikan bo vodil evidenco kupcev po identifikacijski kodi in spremljal plačila naročnikov ter  prodaje v vseh oblikah, v katerih je bil udeležen partner.
 3. Na osnovi evidence Nutrikan  pripravi mesečni obračun provizije do 5. v mesecu za pretekli mesec  in ga pošlje partnerju v potrditev. Po potrditvi obračuna, partner izstavi račun, ki ga je Nutrikan dolžan poravnati do 10. v mesecu.
  V kolikor mesečna provizija ne bo dosegla vrednosti 30€, se celoten znesek provizije prenese v obračun za naslednji mesec.
 4. Partnerjem – pravnim osebam bo Nutrikan izplačeval provizijo na osnovi partnerjevega izdanega računa,  partnerjem – fizičnim osebam, pa bo Nutrikan vrednost ustvarjene provizije:
  – priznal kot vrednostni bon pri nakupu kateregakoli izdelka v spletne trgovini nutrikan.si, ali
  – nakazal na račun v skladu s pogodbo, ki jo bosta sklenila partner – fizična oseba in Nutrikan. Po pogodbi je provizija opredeljena kot bruto znesek zaslužka partnerja, od katerega bo  moral  odšteti še davek, ali
  – nakazal preko študentskega servisa. V tem primeru zaslužena provizija predstavlja bruto – bruto znesek nakazila preko študentske napotnice.
7. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, lahko Nutrikan nemudoma prekine sodelovanje s partnerjem v programu Nutrikan +. Prav tako si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja, če Nutrikan presodi, da mu sodelovanje s partnerjem v določenem trenutku škodi.
Partner lahko sodelovanje z Nutrikanom prekine tudi sam in o tem obvesti Nutrikan preko elektronske pošte info@nutrikan.si. Zaprtje računa bo Nutrikan izvedel najpozneje v 5 delovnih dneh.
V primeru prekinitve sodelovanja, bo Nutrikan d.o.o. poravnal svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Nutrikan v nobenem primeru ni dolžan poravnati zneskov, ki so v času prekinitve sodelovanja nižji od 30 €, prav tako pa ni dolžan izplačati provizij partnerju, če ugotovi, da je kršil pravila sodelovanja.

8. Splošno

Obe stranki v programu Nutrikan + se strinjata, da Nutrikan ne odgovarja za morebitne  propadle naložbe ali projekte partnerja, ki bi jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu Nutrikan +.
Nutrikan prav tako partnerju ne zagotavlja, da bo karkoli zaslužil, če ne bo uspešno  izvajal aktivnosti navedenih v teh pogojih.

Nutrikan si pridržuje pravico, da občasno posodablja in spreminja pogoje storitve brez predhodnega obvestila.

9. Končne določbe

Stranki v partnerskem programu Nutrikan + se strinjata, da bosta vse morebitne spore reševali po mirni poti in sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.