Splošni pogoji spletne trgovine na portalu www.zdravapasjahrana.si in/ali  www.nutrikan.si (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje ter veljajo za vse uporabnike predmetnega portala. Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletnega portala Nutrikan, splošne pogoje nakupa preko spletne trgovine, postopek včlanitve v program Nutrikan+ preko portala, varstvo osebnih podatkov ter druge pravice in obveznosti uporabnika in ponudnika.

Upravljavec portala je Nutrikan podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Papirniški trg 4, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 6892787000, davčna številka: SI22888438, (v nadaljevanju ponudnik).

Vsa komunikacija, ki se vrši med uporabnikom oziroma kupcem Nutrikana in ponudnikom v elektronski obliki velja enako kot tista izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

OPREDELITEV POJMOV

 • uporabnik je vsakdo, ki brska po naših spletnih straneh, ne glede na to, ali je fizična oseba,  zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe;
 • kupec je uporabnik spletne strani, ki se odloči za nakup katerega koli izdelka;
 • ponudnik je Nutrikan d.o.o., Papirniški trg 4, 1260 Ljubljana – Polje;
 • spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen ponujanju izdelkov, ki jih trži ponudnik in nakupu s strani uporabnikov.

PRIJAVA

Z registracijo na spletnem portalu Nutrikan oziroma z uporabo spletnega portala, uporabnik sprejema splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Z registracijo v spletno trgovino uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte in geslo, ki ga določi uporabnik sam in je tajno. S tem pridobi pravico do nakupa izdelkov, s čimer uporabnik postane kupec.

Za podatke, ki nam jih uporabnik posreduje ob registraciji, jamči, da so točni in veljavni. Spremembo podatkov lahko uporabnik sporoči na elektronski naslov: info@nutrikan.si.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Nutrikan (www.zdravapasjahrana.si in/ali www.nutrikan.si), pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil informacije o:

 • identiteti podjetja (ime in sedež podjetja, podatke iz poslovnega reigistra);
 • kontaktnih podatkih, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon);
 • bistvenih značilnostih blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);
 • dostopnosti izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku, razen v izjemnih primerih);
 • pogojih dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave);
 • jasno in nedvoumno določenih cenah in kaj vključujejo cene;
 • načinu plačila in dostave;
 • časovni veljavnosti ponudbe;
 • rokih, v katerih je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop.
 • postopku o pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Poleg tega splošni pogoji določajo tudi stroške za kupca pri morebitnem vračilu izdelka, pojasnila postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktnih osebah za stike s kupci.

Spletna trgovina Nutrikan si pridržuje možnost napak pri cenah izdelkov, opisih, analitičnih specifikacijah in ne prevzema odgovornosti ali jamstva za točnost informacij. Vse fotografije so simbolične

ODPOVED DOSTOPA

Ponudnik lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani brez predhodnega opozorila iz katerega koli razloga, predvsem pa zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali drugega ravnanja, za katerega ponudnik po svoji presoji oceni, da je nezakonito oziroma škodljivo do tretjih oseb. V primeru odpovedi, uporabnik ne bo imel več pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike. Ponudnik bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

SPREMEMBA DOLOČIL

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pogoje poslovanja. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani ponudnika, razen če ni posebej določeno drugače. Nadaljevanje uporabe spletne trgovine po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik z navedenimi spremembami strinja. Priporočamo, da uporabnik občasno pazljivo pregleda trenutno veljavne pogoje in pravila.

PONUDBA IZDELKOV, VELJAVNOST IN CENE

Zaradi narave poslovanja in sezonsko razpoložljivost se ponudba na portalu zdravapasjahrana.si in/ali nutrikan.si lahko spreminja.
Navedene so maloprodajne cene, ki že vsebujejo DDV. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in veljajo za vse kupce spletne trgovine www.zdravapasjahrana.si. in/ali www.nutrikan.si. Cene veljajo v primeru navedenih načinov plačil pod navedenimi pogoji.
V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev  v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

POPUSTI

Promocijska koda, ki jo uporabnik lahko zazna na spletni strani ponudnika ali v drugih oblikah sporočil,  omogoča kupcu posebne ugodnosti pri nakupu blaga ponudnika prek spletne trgovine ponudnika in jo bo mogoče izkoristiti v roku, ki bo naveden v sporočilu.  Ponudnik poudarja, da se popusti NE seštevajo in ne veljajo za izdelke v akciji.

PARTNERSTVO V PROGRAMU NUTRIKAN+

Vsi uporabniki spletnih strani lahko ob registraciji v program Nutrikan+ postanejo partnerji v tem programu, ki jim prinaša določene ugodnosti:

 • popuste pri nakupu za lastne potrebe;
 • udeležbo od vrednosti nakupov pridobljenih strank;

Podrobnejši pogoji so razdelani v Pogojih in pravilih progama Nutrikan+.

NAKUP V SPLETNI TRGOVINI NUTRIKAN

Nakup preko spletne trgovine je prikazan po posameznih korakih ter je zavezujoče tako za kupca kot ponudnika.

Kupci blaga lahko naročilo oddajo preko spleta 24 ur na dan, vse dni v letu za vse vrste blaga, ki jih ponudnik ponuja preko spleta. Naročilo se lahko odda na info@nutrikan.si ali preko spletnega obrazca na https://zdravapasjahrana.si/trgovina/, pa tudi po telefonu na telefonsko številko objavljeno na spletni strani.

V primeru naročila blaga kupcev – pravnih oseb, se plačilo izvede na osnovi izdanega predračuna, blago pa ponudnik dostavi pravnim osebam v dogovorjenem roku po prejetem plačilu. Kupci s statusom gospodarskega subjekta, ki so zavezanci za DDV, morajo ob naročilu navesti identifikacijsko številko za DDV.

NAČINI PLAČILA

Kupec lahko znesek računa plačujejo na naslednje načine:

 • z gotovino ob prevzemu osebno,
 • po predračunu (UPN nalogu) na transakcijski račun ponudnika,
 • po povzetju plača kurirju GLS z gotovino ali kreditnimi karticami.

V ZAKLJUČKU NAKUPA je spodaj specificirano Vaše naročilo, kjer so podatki o naročenih izdelkih in stroških dostave. Možno je plačilo po predračunu ali po povzetju. V primeru plačila po predračunu, bo ponudnik kupcu v najkrajšem možnem času na e-naslov poslal predračun  z vsemi potrebnimi podatki za izvršitev plačila na TRR. V primeru plačila po povzetju pa ima kupec dve možnosti.

V kolikor se odloči za plačilo odkupnine v gotovini, znašajo stroški za plačilo po povzetju  0,50€. Lahko pa se odloči za plačilo s kartico. V tem primeru pa se poleg 0,50€ obračuna še 1,40% od vrednosti nakupa, kolikor znašajo stroški provizije banke.

Pri naročilu nad 45 € stroške dostave in plačila po povzetju v gotovini ali s kartico krije ponudnik.

PODATKI O DOSTAVI

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je General Logistics Systems, logistične storitve, d.o.o., Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana (v nadaljevanju – GLS). GLS prevzema odgovornost za kakovostno opravljanje dostave kupcem spletne trgovine www.zdravapasjahrana.si.

Ponudnik si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni preko GLS v roku od dveh (2.) do petih (5.)  delovnih dni, šteto od dneva dokončne potrditve vašega naročila.

CENA DOSTAVE

Ponudnik oblikuje cene dostave v skladu s cenovno politiko GLS.  Glede na skupno vrednost nakupa, ki vključuje tudi DDV, ponudnik zaračuna kupcu naslednje stroške dostave:

 • vrednost nakupa nad 45 EUR: brezplačna dostava
 • vrednost nakupa od 39 EUR do 45 EUR: 1,50 EUR na pošiljko
 • vrednost nakupa do 39 EUR: 4,80 EUR na pošiljko

Cene ostanejo v veljavi do 31.03.2021. Po tem datumu bo ponudnik objavil spremenjene cene v skladu s spremembami GLS.

V primeru težav z dostavo (kupec ni prejel naročenih izdelkov v obljubljenem času; paket ne vsebuje pravega števila, vrste ali velikosti izdelkov, izdelki v paketu so poškodovani, poškodovan je paket, ipd.) mora kupec o tem nemudoma obvestiti ponudnika in sicer na kontaktni naslov: info@nutrikan.si. Če kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je izdelek fizično poškodovan, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vloži odškodninski postopek pri GLS. Ob prevzemu skupaj s kurirjem GLS izpolni zapisnik o poškodovani pošiljki in ga oba tudi podpišeta. Zapisnik je osnova za odškodninski zahtevek, na osnovi katerega GLS kupcu vrne kupnino. Skupaj z GLS bo ponudnik poskrbel, da bo odškodninski zahtevek rešen v najkrajšem možnem času.

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico, da v 14. dneh od prevzema blaga sporoči na elektronski naslov info@nutrikan.si oziroma  pisno po pošti na naslov Nutrikan d.o.o., Papirniški trg 4, 1260 Ljubljana – Polje, da odstopa od naročila oz. pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. To pa ne velja za naročila izvršena in plačana po povzetju. Kupec blago vrne v nespremenjeni količini in nepoškodovani embalaži najpozneje v roku 30 dni od dneva odstopa, izdelek pa ne sme imeti nobenih znakov uporabe ali poškodb. V primeru, da kupec blaga ne vrne v originalni embalaži, vrne poškodovano, s sledovi uporabe ali umazano, ima ponudnik  pravico vračilo blaga zavrniti in od kupca zahtevati plačilo oziroma zadržati kupnino, ki jo je že prejel.

Ponudnik bo v roku 30 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe oziroma v 15 dneh od dne, ko mu bo kupec blago vrnil, na kupčev transakcijski račun vrnil prejeto kupnino.

V primeru, da ponudnik ne bi imel naročenega blaga na zalogi in ga v roku po teh splošnih pogojih iz kakršnihkoli razlogov ne bi mogel naročniku dobaviti, bo kupca o tem obvestil takoj po prejemu naročila in mu sporočil  predvideni rok, v katerem bo lahko sprejel naročilo in dobavil blago. V primeru, da bo ponudnik naročilo sprejel, ne bo ga pa mogel izvršiti v roku, bo o tem obvestil kupca in mu sporočil predvideni rok dobave. Kupec lahko v tem primeru prekliče naročilo in o tem po e pošti  obvesti ponudnika, ki mu bo že prejeto kupnino v roku 5 dni vrnil na njegov transakcijski račun.

Pomembnejši napotki za vračilo izdelkov:

 • kadar kupec vrača izdelke ponudniku, mora priložiti kopijo računa.
 • naslov za vračilo izdelkov prodajalcu: Nutrikan d. o. o., Papirniški trg 4,1260 Ljubljana – Polje.
 • Kupec mora izdelke ustrezno pripraviti za transport (poskrbi za ustrezno varno embalažo).
 • stroške pošiljanja vedno krije kupec, razen če ni vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema.

KOMUNIKACIJA                        

Ob soglasju kupca izdelkov bo ponudnik komuniciral in oglaševal svojo ponudbo preko spleta in/ali SMS sporočil na mobilne telefone, in sicer tako, da bo izrecno navedel podatke o sebi, da gre za oglasno sporočilo  in kaj oglašuje (n. pr. promocijo novih izdelkov, akcijsko prodajo itd.). Pri tem bo nedvoumno navedel pogoje za nakup izdelkov, pogoje prejemanja sporočil, naslovnikom, ki sporočil ne bodo želeli več prejemati, pa bo omogočil, da se prejemanju sporočil odpovejo, ponudnik pa se zavezuje, da bo njihovo zahtevo spoštoval.

Mnenja in komentarje kupcev bo ponudnik pred objavo pregledal in izločil žaljive ter nedostojne. Vsa ostala objavljena mnenja in komentarji bodo del delovanja spletne trgovine ponudnika in dostopna vsem uporabnikom in obiskovalcem spletne strani.

Uporabnik soglaša s pogoji uporabe izraženega mnenja ali komentarja ter dovoljuje, da ga ponudnik v delu ali v celotnem besedilu objavi v elektronskih in drugih medijih skladno s svojimi poslovnimi interesi brez časovne omejitve. Materialne avtorske pravice avtorji komentarjev in mnenj neodplačno in brez časovnih omejitev prenašajo na ponudnika, ohranijo pa moralne avtorske pravice.

 POJASNILO 

Ponudnik zagotavlja ažurnost in pravilnost podatkov na svoji spletni strani po svojih najboljših močeh, ne prevzema pa odgovornosti iz naslova popolnosti podatkov. Ponudnik ima na slikah izdelkov, grafičnih in video elementih materialne avtorske pravice, zato navedenih elementov brez predhodnega njegovega izrecnega pisnega soglasja ni dovoljeno uporabiti, reproducirati ali kakorkoli drugače posegati vanje.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Dostop do spletne strani ponudnika www.zdravapasjahrana in/ali www.nutrikan.si bo lahko v primeru tehničnih težav, potrebe po izvedbi vzdrževalnih del ali zaradi drugih nepredvidenih okoliščin onemogočen ali moten, zato si v teh primerih ponudnik pridružuje pravico do preklica potrjenih naročil, o čemer bo takoj ko bo mogoče obvestil uporabnike in predlagal način rešitve. Preden uporabniki dostopajo do spletne strani ponudnika morajo poskrbeti za protivirusno zaščito ter si zagotoviti varnost in zaupnost podatkov, ki so potrebni za prijavo na spletno stran.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in kupcem velja in se uporablja slovensko pravo. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS).

V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko tako v skladu z ZlsRPS vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko SRPS:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Kupec se lahko odloči tudi za vložitev tožbe pri pristojnem sodišču v Ljubljani.

IZJAVA GLEDE PREHRANSKIH IN ZDRAVSTVENIH TRDITEV PRI OPISIH IZDELKOV 

Vse informacije na spletni strani www.zdravapasjahrana.si in/ali nutikan.si so zgolj informativnega značaja in niso nadomestilo nasvetov veterinarja, prav tako pa niso nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč.

Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na ponudnikovi spletni strani, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Tekstovni opisi posameznih izdelkov so informativne narave in niso potrjeni s strani Evropske agencije za  varnost  hrane (EFSA). V primeru zdravljenja živali z zdravili, se posvetujte z veterinarjem.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca. Poleg teh Splošnih pogojev poslovanja ponudnik v nadaljevanju uporabnike vabi, da se seznanijo tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja in uporabo uporabnikovih podatkov.

KONTAKT

Če uporabnik potrebuje kakršnekoli informacije ali pomoč pri spletni ponudbi, oddaji naročil, dostavi, uporabi spletne strani ali vračilu blaga, se lahko obrne na ponudnika prek elektronskega naslova info@nutrikan.si, ali na telefon 041 617 914.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Nutrikan d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) zbira od uporabnikov, kadar uporabljajo spletno stran www.zdravapasjahrana in/ali www.nutrikan.si (v nadaljevanju: spletna stran). Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno stran (v nadaljevanju: uporabnik). Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, ki ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov ter veljavna slovenska zakonodaja glede varstva osebnih podatkov je Nutrikan d.o.o., Papirniški trg 4, 1260 Ljubljana – Polje, matična številka: 6892787000, ID za DDV: SI22888438 (v nadaljevanju: upravljavec).

Poleg Politike zasebnosti se uporabnik lahko seznani tudi s Splošnimi pogoji poslovanja, ki urejajo poslovno razmerje med uporabnikom in upravljavcem ter s Politiko piškotkov, ki razkriva katere piškotke zbiramo in za kakšne namene.

Osebne podatke, zbrane na spletni strani, bo upravljavec uporabil le v skladu z določili te politike zasebnosti. V nadaljevanju je navedeno, kako upravljavec uporablja osebne podatke uporabnika, za katere namene se uporabljajo osebni podatki, s kom jih upravljavec deli in katere pravice nadzora in informacij ima uporabnik.

Z uporabo spletne strani se uporabnik strinja z zbiranjem, uporabo in razkritjem njegovih  podatkov (vključno z osebnimi podatki) v skladu s to Politiko zasebnosti. Kot je podrobneje  opisano spodaj, podatke uporabnika (vključno z osebnimi podatki) upravljavec deli s tretjimi partnerji in jih uporablja na načine skladne s to Politiko zasebnosti. Podatke uporabnika  (vključno z osebnimi podatki) lahko upravljavec uporablja skupaj z drugimi informacijami za zagotavljanje in izboljšanje izdelkov in vsebine.

POVZETEK  OBDELAVE PODATKOV

Naslednji povzetek omogoča hiter pregled obdelave podatkov, ki se izvajajo na spletni strani upravljavca. Podrobnejše informacije so dostopne v spodnjih razdelkih.

 • Ko uporabnik obišče spletno stran upravljavca  iz informativnih razlogov brez nakupa, bodo obdelani le omejeni osebni podatki, ki bodo posredovali spletno stran.
 • V primeru, da uporabnik opravi nakup izdelkov bodo  obdelani nadaljnji osebni podatki.
 • Uporabnikovi osebni podatki bodo uporabljeni za zagotavljanje oglaševanja upravljavčevih izdelkov in za statistične analize, ki mu pomagajo izboljšati spletno stran.
 • Osebni podatki uporabnika  se lahko razkrijejo tretjim osebam, ki se nahajajo zunaj Slovenije, pri čemer se lahko potencialno uporabljajo različni standardi varstva podatkov.
 • Upravljavec je uvedel ustrezne ukrepe za zaščito uporabnikovih osebnih podatkov, ki jih hrani le toliko časa kot je to potrebno.
 • V skladu z zakonodajo, je uporabnik upravičen do uveljavljanja določenih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

DEFINICIJE

Osebni podatki: pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo imena, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji, spletnim identifikatorjem, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

INFORMATIVNA UPORABA SPLETNE STRANI

V kolikor uporabnik  obišče spletno stran upravljavca iz informativnih razlogov, torej brez posredovanja osebnih podatkov v kakršni koli obliki, lahko upravljavec samodejno zbira podatke o uporabniku, ki bodo vsebovali osebne podatke le v omejenih primerih in jih strežnik upravljavca prepozna samodejno, kot na primer:

 • spletno mesto, s katerega je bil uporabnik usmerjen na spletno stran upravljavca;
 • datum in čas zahtevkov uporabnika;
 • vrsto naprave, ločljivost zaslona in različico brskalnika;
 • uporabnikovega ponudnika internetnih storitev;
 • informacije o uporabnikovem operacijskem sistemu, vključno z jezikovnimi nastavitvami;
 • informacije o ponudbah, ki jih je uporabnik obiskal na upravljavčevi spletni strani.

Te podatke upravljavec uporablja samo zato, da mu pomagajo pri zagotavljanju učinkovitih storitev (npr. za prilagoditev spletne strani potrebam napravi uporabnika) in za zbiranje širokih demografskih podatkov za anonimno skupno uporabo.

Osebni podatki, ki jih uporabnik zbira samodejno, so potrebni za zagotavljanje spletnega mesta in za legitimni interes upravljavca, da zagotovi stabilnost in varnost spletne strani.

Osebni podatki, ki se zbirajo samodejno, se takoj anonimizirajo in vsi osebno prepoznavni podatki so ustrezno izbrisani.

UPORABA SPLETNE STRANI ZA NAKUP IZDELKOV

Spletna stran upravljavca ponuja spletno trgovino za nakup hrane za pse, priboljške in žvečilke za pse. V kolikor uporabnik obišče spletno stran upravljavca zaradi nakupa izdelkov, upravljavec obdela naslednje podatke:

 • ime, priimek, naslov, telefon in e-mail uporabnika;
 • komunikacije, ki jih uporabnik pošlje (npr. preko elektronske pošte ali obrazcev za komunikacijo na spletni strani);
 • kadarkoli opravi uporabnik transakcije preko spletne strani lahko potekajo nadaljnji postopki obdelave podatkov, o katerih bo posebej obveščen.

Osebne podatke bo upravljavec uporabil zato, da bodo lahko njegovi izdelki na voljo uporabniku (npr. dostava naročenih izdelkov) ter da bo uporabnik  lahko posredoval zahtevane informacije oziroma da bo lahko komunicirali z uporabnikom.

Osebni podatki, ki jih zbira upravljavec, so potrebni za izvajanje pogodbenih obveznosti med uporabnikom in upravljavcem (obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov) kot tudi za zakoniti interes upravljavca.

NOVIČNIK

Uporabnik se lahko z e-poštnim naslovom naroči na upravljavčeve novice, ki mu zagotavljajo najnovejše informacije o upravljavčevih izdelkih in storitvah, če se strinja s prejemanjem teh novic, ki lahko vsebujejo tudi oglase povezane z upravljavčevimi izdelki ali storitvami. Pravna podlaga za obdelavo je uporabnikova privolitev. Uporabnikov e-poštni naslov bo hranjen, dokler bo naročen na novice. Od te storitve se lahko kadarkoli odjavi tako, da klikne »odjava« v nogi vsakega tako prejetega novičnika.

SPLETNO OGLAŠEVANJE

Upravljavčeva spletna stran uporablja spletne storitve oglaševanja za predstavitev oglasov, ki ustrezajo uporabnikovim interesom. Takšno oglaševanje je označeno z imenom ponudnika. Ta storitev pomaga upravljavcu izboljšati spletno stran in narediti obisk bolj zanimiv. V ta namen upravljavec zbira statistične podatke o uporabnikih. Takšna obdelava predstavlja upravičen interes upravljavca za izboljšanje spletne strani ter za promocijo izdelkov.

PIŠKOTKI

Na  spletni strani upravljavec uporablja piškotke za interno analizo uporabe spletne strani, s čimer skuša zagotoviti čim bolj privlačno spletno stran. Za več informacij o piškotkih in sorodnih tehnologijah obiščite Politiko piškotkov.

SPLETNA ANALITIKA

Za statistične analize upravljavec uporablja storitve spletne analitike za zbiranje informacij o uporabi tega spletnega mesta.

Splošne informacije o sledenju

Orodja za storitev spletne analitike zbirajo informacije, kot so:

 • informacije o napravi in brskalniku (informacije o operacijskem sistemu, identifikator mobilne naprave, mobilni operacijski sistem, itd.);
 • IP naslov;
 • dostop do spletne strani; tok klika URL (kronološki vrstni red obiska spletne strani);
 • geografska lokacija;
 • čas obiska;
 • referenčno spletno mesto, aplikacija ali storitev, s katere je bil uporabnik usmerjen na spletno stran upravljavca.

Informacije, ki jih upravljavec dobi od ponudnikov orodij spletne analitike, uporablja le za določitev najbolj uporabnih informacij, ki jih uporabnik išče ter za izboljšanje in optimizacijo spletne strani. Podatkov, zbranih s takšnimi orodji, upravljavec ne združuje z osebnimi podatki.

Glede na ponudnika orodij spletne analitike se lahko podatki, pridobljeni o uporabi spletne strani, prenesejo in obdelajo v tretjih državah, npr. v Združenih državah Amerike. Omenjena orodja zbirajo samo IP naslov, ki je bil  uporabniku dodeljen na datum obiska upravljavčeve spletne strani, ne pa njegovega imena ali drugih identifikacijskih podatkov. Ponudniki takšnih orodij bodo te podatke uporabili za oceno  uporabe spletne strani, za sestavljanje poročil o dejavnosti spletne strani in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

Pravna podlaga za tovrstno obdelavo podatkov je upravljavčev legitimni interes za analizo prometa na njegovi spletni strani ter izboljšanje uporabniške izkušnje in optimizacijo spletne strani na splošno.

Google Analytics

Upravljavec uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo ponuja Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska (“Google”). Google bo v upravljavčevem imenu podatke, ustvarjene s piškotkom, uporabil za oceno njegove  uporabe spletne strani, za sestavljanje poročil o dejavnosti spletne strani in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo spletne strani in internetno dejavnostjo v povezavi z uporabo spletne strani.

Znotraj storitve Google Analytics je upravljavec aktiviral anonimizacijo IP naslova in uporabnikov IP naslov bo okrnjen znotraj območja držav članic Evropske Unije ali drugih pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Le izjemoma bo celoten IP naslov najprej prenesen na Googlov strežnik v Združene države Amerike in tam okrnjen. IP naslov, ki ga uporabnikov brskalnik prikazuje v okviru storitve Google Analytics, ne bo povezan z drugimi podatki, ki jih hrani Google.

Uporabo piškotkov lahko z izbiro ustreznih nastavitev v brskalniku uporabnik zavrne. Če to stori, mora upoštevati, da ne bo mogel uporabljati celotne funkcionalnosti spletne strani. Poleg tega lahko prepreči zbiranje informacij, ki jih ustvari piškotek o njegovi uporabi spletne strani (vključno z njegovim IP naslovom) in obdelavo teh podatkov s strani Googla, če naloži in namesti vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ODJAVA OD SPLETNE ANALITIKE

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od zbiranja osebnih podatkov pri upravljavcu in v storitvi Google Analytics v skladu s to Politiko zasebnosti za namene analitike z upoštevanjem navodil na tej povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

VTIČNIKI ZA SOCIALNA OMREŽJA

Spletna stran lahko vključuje funkcije socialnih omrežij, na primer gumbe za sledenje in skupno rabo, ki jih zagotavljajo socialna omrežja kot sta Facebook in Instagram (»funkcije socialnih omrežij«). Te funkcije socialnih omrežij lahko zbirajo uporabnikov IP naslov, katero stran obiskuje na upravljavčevi spletni strani, prav tako lahko nastavijo piškotek, ki bo omogočil pravilno delovanje funkcije socialnih omrežij. Funkcije socialnih omrežij običajno gosti tretja oseba, lahko pa jih gosti tudi uporabnik neposredno na spletni strani. Uporabnikove interakcije s temi funkcijami socialnih omrežij ureja politika zasebnosti socialnega omrežja, ki ponuja tovrstno funkcijo. Za dodatna vprašanja v zvezi s funkcijami socialnih omrežij lahko kontaktirate na info@nutrikan.si.

IZMENJAVA PODATKOV

Uporabnikovi osebni podatki bodo razkriti tretjim osebam le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev pogodbenega razmerja z upravljavcem. Pravna podlaga za prenos uporabnikovih  osebnih podatkov sta točki b) in f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov in predstavljata upravljavčev zakoniti interes za izvajanje splošnih pogojev poslovanja ali drugih pogodb, sklenjenih z uporabnikom.

Za namen opisovanja svojih storitev ter druge zakonite namene lahko potencialnim partnerjem, oglaševalcem ter drugim uglednim tretjim osebam upravljavec razkrije anonimne skupne statistične podatke o uporabnikih spletne strani, vendar takšni podatki ne bodo vsebovali nobenih osebnih podatkov.

Uporabnikove osebne podatke lahko upravljavec razkrije izvajalcem, ki mu pomagajo pri zagotavljanju storitev, ki jih ponuja preko spletne strani. Tak prenos bo vedno temeljil na sporazumu o obdelavi osebnih podatkov, zaradi česar bodo upravljavčevi izvajalci uporabnikove osebne podatke uporabili le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih funkcij, in bodo pogodbeno zavezani, da bodo uporabnikove osebne podatke obdelovali le v upravljavčevem imenu in skladno z njegovimi zahtevami.

ČEZMEJNI PRENOS PODATKOV

V okviru zgoraj navedenih dejavnosti izmenjave podatkov se lahko uporabnikovi osebni podatki prenesejo v druge države (vključno z državami zunaj Evropske unije (EU)), ki imajo lahko drugačne standarde varstva podatkov od države, v kateri prebiva uporabnik. Upoštevati je treba, da za podatke, ki se obdeluje v tuji državi, lahko veljajo tuji zakoni in so dostopni tujim vladam, sodiščem, organom kazenskega pregona in regulativnim agencijam. Ne glede na navedeno, si bo upravljavec prizadeval sprejeti razumne ukrepe za ohranjanje ustrezne ravni varstva podatkov pri izmenjavi uporabnikovih osebnih podatkov s takšnimi državami.

V primeru prenosa izven EU ta prenos varujejo bodisi zasebnostni ščit ali vzorčne pogodbene klavzule EU. Za nadaljnje informacije o omenjenih zaščitnih ukrepih lahko kontaktirate upravljavca na info@nutrikan.si.

VARNOST

Za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanjem osebnih podatkov je upravljavec vpeljal razumne najsodobnejše varnostne ukrepe, ki so pod njegovim nadzorom. Na primer, varnostne in zasebne politike se po potrebi redno pregledujejo in izboljšujejo, do osebnih podatkov pa ima dostop le pooblaščeno osebje. Čeprav upravljavec ne more zagotoviti, da do izgube, zlorabe ali spreminjanja informacij ne bo nikoli prišlo, uporablja vsa razumna prizadevanja za njihovo preprečevanje.

Uporabnik mora upoštevati, da pošiljanje informacij po internetu ni nikoli popolnoma varno. Upravljavec ne more jamčiti za varnost informacij, ki jih uporabnik pošlje prek spletne strani, čeprav so v tranzitu po internetu in je kakršno koli posredovanje na lastno odgovornost

HRAMBA PODATKOV

Upravljavec si prizadeva, da bi bile dejavnosti obdelave v zvezi z uporabnikovimi osebnimi podatki čim bolj omejene. Če v tej Politiki zasebnosti ni določenih rokov hrambe, bodo uporabnikovi osebni podatki shranjeni le toliko časa, kolikor jih upravljavec potrebuje za izpolnitev namena, za katerega jih je zbral in po potrebi, dokler to zahtevajo zakonsko določeni roki hrambe podatkov.

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

Če ima uporabnik  kakršna koli vprašanja v zvezi s Politiko zasebnosti ali obdelavo osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrne na upravljavca. Lahko piše na info@nutrikan.si. Na podlagi uporabnikove zahteve ga bo upravljavec obvestil – pisno in v skladu z veljavno zakonodajo.

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov ima uporabnik kot posameznik naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: če je uporabnik kot posameznik privolil v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov), ima pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletni strani https://zdravapasjahrana.si/. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik ima uporabnik  pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelave in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri uporabniku, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za uporabnika ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik ima uporabnik  pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z uporabnikom. Kot posameznik ima uporabnik, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”): kot posameznik ima uporabnik  pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 • podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani;
 • če uporabnik prekliče privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga;
 • če uporabnik ugovarja obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi;
 • podatki so bili obdelani nezakonito;
 • podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika;
 • podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, uporabnik nima pravice do izbrisa podatkov.

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik ima uporabnik pravico doseči, da upravljavec  omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

 • če uporabnik oporeka točnosti podatkov za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;
 • obdelava je nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu podatkov, namesto tega pa zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih uporabnik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov;
 • uporabnik je vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi uporabnika.

 Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik ima uporabnik pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in ima pravico, da te podatke posreduje drugemu  upravljavcu, ne da bi ga ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Uporabnik ima kot posameznik pri uresničevanju navedenega  pravico doseči, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik ima uporabnik na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav. Ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad uporabnikovimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene. Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo ima uporabnik  kot posameznik pravico, da vloži pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri ima prebivališče, v kateri opravlja delo ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov. Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo ima kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ uporabnikove pritožbe ne obravnava ali ga v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovi na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletni strani https://zdravapasjahrana.si/.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu brez poseganja v katerokoli drugo upravno ali pravno sredstvo ima uporabnik kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, ga bo kot pritožnika obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da vloži pritožbo na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

KONTAKTNE INFORMACIJE

Vsa vprašanja, pomisleke ali komentarje o tej Politiki zasebnosti ali kakršne koli zahteve v zvezi z osebnimi podatki lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na info@nutrikan.si. Podatki, ki jih navede ob stiku z upravljavcem, bodo obdelani za obravnavo njegove  zahteve in bodo izbrisani, ko bo njegova zahteva izpolnjena. Lahko pa upravljavec  omeji obdelavo zadevnih informacij v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Upravljavec si pridružuje pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov naj uporabnik preveri aktualno različico, da bo seznanjen z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako bo upravljavec uporabnika o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo njegovih osebnih podatkov, predhodno obvestil na primeren način (npr. z obvestilom na spletni strani, po elektronski pošti). Datum zadnje Politike zasebnosti je zapisan v dokumentu.

Nutrikan d.o.o.

Ljubljana, november 2020

POLITIKA PIŠKOTKOV

S to Politiko piškotkov želi Nutrikan  zagotoviti splošne informacije o piškotkih, ki jih spletna stran www.zdravapasjahrana in/ali www.nutrikan.si uporablja za svoje nemoteno delovanje.

Ta Politika piškotkov je del Splošnih pogojev poslovanja in Politike zasebnosti Nutrikan.

KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se naložijo na vaš računalnik ob vašem obisku spletne strani. Spletni strani so piškotki v pomoč, da vas ob ponovnem obisku prepozna in nam posreduje informacije o vaših aktivnostih na naši spletni strani. Piškotki torej zbirajo informacije glede vaše uporabe spletne strani ter podatke glede vaše naprave, s katero dostopate do spletne strani. V tem primeru gre za vaš IP naslov, tip brskalnika in demografske podatke, v primeru da ste na našo spletno stran prišli preko druge povezave pa tudi URL naslov druge spletne strani.

Obstajajo različne vrste piškotkov. Z vidika njihove življenjske dobe (kako dolgo so shranjeni na vašem računalniku) ločimo »začasne oz. sejne« in »trajne oz. shranjene« piškotke. Začasni piškotki se shranijo le za čas vašega obiska na spletni strani in se samodejno zbrišejo v trenutku ko zaprete vaš spletni brskalnik. Na nasprotni strani, pa trajni piškotki ostanejo shranjeni na vaši napravi tudi potem, ko niste več na spletu. Na vaši napravi (računalniku, mobilnem telefonu) so shranjeni določen čas in se ponovno aktivirajo vsakič ko obiščete spletno stran, kjer so piškotki nastali.

LASTNI PIŠKOTKI NUTRIKAN

Kot veliko drugih spletnih strani, tudi mi uporabljamo piškotke oziroma tehnologijo sorodno piškotkom, da bi z njeno pomočjo bolje razumeli kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran. To nam omogoča, da spletno stran ves čas izboljšujemo in jo prilagajamo vašim interesom. Z lastnimi piškotki vas prepoznamo ko obiščete našo spletno stran. Lastni piškotki Nutrikan so začasni.

PIŠKOTKI TRETJIH OSEB

Da bi lahko svojim uporabnikom zagotovili najboljšo izkušnjo pri uporabi naših storitev, poleg lastnih piškotkov uporabljamo tudi piškotke uglednih tretjih oseb, kar nam pomaga optimizirati našo spletno stran in analizirati kako se naša spleta stran uporablja s strani uporabnikov.

Prav tako vam bodo družbena omrežja (Facebook, Instagram) piškotke nameščala glede na to, ali ste v njihovo storitev prijavljeni. Upravljanje njihovih piškotkov je urejeno s pogoji sodelovanja, ki ste jih uporabniki sprejeli ob registraciji na določeno socialno omrežje.

Uporabljamo naslednje piškotke tretjih oseb:

Google Analytics

Uporabljamo Google Analytics (analitično orodje Googla) za spremljanje prometa na spletni strani. Google Analyitics zbira podatke kot so: kako pogosto uporabnik obišče spletno stran, katere spletne strani obišče pred obiskom naše spletne strani, itd. Google Analyitics zbira le IP naslov, ki vam je dodeljen na dan obiska spletne strani, ne pa tudi imena ali druge identifikacijske podatke. Nutrikan podatkov zbranih z Google Analytics ne kombinira s podatki zbranimi na drug način in s tem ne ugotavlja identitete obiskovalcev spletnih strani. Kljub temu da Google Analytics uporablja stalne piškotke, z namenom da vas tudi ob naslednjem obisku prepozna kot istega uporabnika, so omenjeni piškotki lahko uporabljeni samo s strani Googla. Pravice Googla do uporabe in posredovanja podatkov, ki jih pridobi s pomočjo Google Analyitics, so opredeljene skladno z naslednjima dokumentoma: Google Analytics Terms of Use in Google Privacy Policy. Google Analyticsu lahko onemogočite, da vas prepozna ob vašem naslednjem obisku spletne strani, tako da izključite funkcijo uporabe piškotkov v vašem spletnem brskalniku. Podatke, ki jih pridobimo s pomočjo Google Analytics, uporabljamo izključno za namen izboljšave naše spletne strani. Teh podatkov ne prodajamo ali ne delimo s tretjimi osebami.

UREJANJE PIŠKOTKOV

Uporabnikom spletne strani Nutrikan  ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do težav s spletno stranjo, pretiranega oglaševanja in drugih težav.

Če boste dali soglasje za piškotke, kasneje pa si boste premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali (navodila kako to storiti za vaš brskalnik so objavljena na povezavi spodaj). Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke.

NAVODILA ZA UREJANJE PIŠKOTKOV V POSAMEZNIH BRSKALNIKIH

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

SOGLASJE

Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da vam ta spletna stran nastavi piškotke na vaši napravi.

DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNI PODATKI

V primeru, da potrebujete kakršne koli dodatne informacije, vam svetujemo, da obiščete spletno stran www.aboutcookies.org ali www.whatarecookies.com.

V kolikor bi nas želeli kontaktirati, vas prosimo da nam posredujete elektronsko sporočilo na elektronski naslov info@nutrikan.si.

SPREMEMBE POLITIKE PIŠKOTKOV

Nutrikan si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ali dopolni Politiko piškotkov. Vaša odgovornost je, da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. Datum zadnje Politike piškotkov je zapisan v dokumentu. V kolikor imate v primeru sprememb kakršnakoli vprašanja, nas kontaktirajte na info@nutrikan.si.

Ti pogoji začnejo veljati dne 20.12.2020.